Ügyfélkapu
Bejelentkezés


Regisztráció
Vásárlóknak
Bemutatkozunk
Kapcsolat felvétel
Kereskedőknek
Bemutatkozunk
Kapcsolat felvétel
VPOP anyagok
Információk
Zene vizipipázáshoz
A zenehallgatáshoz szükséges programot (free) telepítheti innen:
Termék toplista
Tovább
1. Brikett 40 mm 1 rúd = 10 db.
2. Tömítés slaghoz
3. Tömítés kerámiához
4. Brikett 33 mm 1 rúd = 10 db.
5. Parázstartó
6. kókusz szén nagy
7. Pipatisztító kefe 50
8. Szénszűrős szipka
9. Brikett 40 mm 1 doboz = 100db
10. Szipka 20db
11. Szélfogó nagy pipákhoz
12. Mosható slag kék
13. Kerámiafej nagy pipákhoz
14. Tömítés üveghez
15. Pipatisztító kefe 25
16. Üvegmosó kefe 50
17. Vízipipa fólia
18. Vízipipa fólia
19. Széncsipesz, díszes
20. 92 fekete
Akcióink
Tovább
kókusz ízű melasz
kókusz ízű melasz
1.000Ft
590Ft

Akció vége:
Határozatlan ideig
VPOP anyagok
VPOP iránymutatás a Jöt. 96.§ (3) szerinti dohánytermékek forgalmazásáról
Tisztelt Partnerünk!
A VPOP állásfoglalást adott ki, melyben tisztázta mind a nagykereskedők és kiskereskedők közötti adójegy nélküli termékek forgalmazásának lehetőségét, valamint a vendéglátóhelyeken a bontott dohányból történő kiszolgálás lehetőségét is, az alábbiak szerint:
Tájékoztatom, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 96. § (3) bekezdésének 2008. február 1-jei hatálybalépésével kibővítésre került a dohánygyártmányok köre. A módosítás következtében (a fenti időpontot követően) az eddigieken túl dohánygyártmánynak minősül minden olyan elszívásra alkalmas termék (az értékesítés nagyságrendjét tekintve elsősorban a vízipipadohány) is, amely csak részben vagy egyáltalán nem tartalmaz dohányt, de (ettől eltekintve) egyébként megfelel a cigaretta vagy a fogyasztási dohányok Jöt. szerinti definícióinak.
A vízipipadohány speciális fogyasztási szokásaira figyelemmel, valamint a nem jövedéki engedélyes kereskedők jövedéki ellenőrzése során kialakítandó egységes vámhatósági jogalkalmazás céljából az alábbi (Pénzügyminisztériummal egyeztetett) iránymutatást adom.
A jövedéki engedélyes vagy jövedéki engedéllyel nem rendelkező, de lényegében a vízipipadohány tekintetében nagykereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő, illetve az importáló által készletezett (a 2008. január 31-én felvett készletleltárban szereplő) vízipipadohány nem jövedéki engedélyes kereskedők részére adójegy nélkül értékesíthető, figyelemmel a tevékenysége jellegére. E rendelkezés értelmében, a nagykereskedelmi tevékenységet folytató, de jövedéki engedéllyel nem rendelkező gazdálkodó, importáló az általa (2008. január 31-én) készletezett adójegy nélküli vízipipadohányt értékesítheti.
A fentiekkel összefüggésben, az előzőek szerint nagykereskedőtől, illetve importálótól adójegy nélkül beszerzett (a nem jövedéki engedélyes kereskedő leltárában nem szereplő) vízipipadohány nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazható abban az esetben, ha a nevezett jövedéki termék származása hitelt érdemlő módon igazolásra kerül és az bizonyíthatóan olyan készletből származik, amely az értékesítést végző/számlát kiállító nagykereskedő, importáló 2008. január 31-ei leltárában szerepelt, ellenkező esetben a dohánygyártmányt a Jöt. általános szabályai szerint jövedéki bírság kiszabása mellett le kell foglalni.
A bevezetett, illetve jövőben bevezetésre kerülő eljárások során az ügy valamennyi körülményét figyelembe kell venni, összhangban a fentiekkel leírtakkal, valamint tekintettel a Jöt. átmeneti rendelkezéseire, azaz, hogy a vízipipa dohány forgalmazója jogszerűen jár el, ha a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően 2008. január 15-ig bejelentette, hogy január hónap végén mekkora készlettel rendelkezik, valamint 2008. január 31-ével leltár keretében és jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megállapította dohánygyártmány készletét, amelyet a vámhatóságnak 2008. február 15-ig meg is küldött.
Abban az esetben, ha a vízipipadohány a nem jövedéki engedélyes kereskedő üzlethelyiségében helyben kerül elfogyasztásra, a nevezett dohánygyártmány vevő részére történő átadása (a vízipipadohány speciális fogyasztási szokásai miatt) szolgáltatásnyújtás keretében valósul meg, ezért az nem tekinthető (a Jöt. 101. §-ában meghatározott) az adójegyen feltüntetettől eltérő áron történő értékesítésnek.